แนะนำการใช้งาน TOOKTEE

ผู้ลงประกาศ

 • เข้าสู่ระบบ (1)
 • ใส่อีเมล (1)
 • ใส่รหัสผ่าน (2)
 • กด "เข้าสู่ระบบ" (3)
 • กด "สร้างบัญชีผู้ใช้" (1)
 • ใส่อีเมล (2)
 • ใส่รหัสผ่าน (3)
 • ยืนยันรหัสผ่าน (4)
 • กด "ลงทะเบียน" (5)
  (เมื่อทำการลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบ)
 • กดเลือกเมนู "ลงประกาศกับเรา" (1)
 • เลือกประเภทที่ต้องการลงประกาศ (1)
  • ประกาศขาย
  • ประกาศเช่า
 • เลือกประเภทโครงการ (1)
 • ใส่ทำเล, ชื่อโครงการ, สถานีรถไฟฟ้า หรือ รถใต้ดิน (2) ที่ต้องการค้นหา
 • หรือ กด "ค้นหา" (3) เพื่อดูโครงการทั้งหมด ในบริเวณที่ค้นหา
  (ผู้ลงประกาศต้องลงประกาศภายใต้โครงการเท่านัั้น หากค้นหาแล้วไม่มีโครงการให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ อีเมล cs.tooktee@gmail.com)
 • กรอกข้อมูลรายการประกาศให้ครอบถ้วน พร้อมอัปโหลดรูปภาพ (1)
 • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว เลือกปุ่มบันทึก
  • "Save and publish" บันทึกและประกาศ ขาย/เช่า ทันที (2)
  • "Save and continue later" บันทึกไว้ก่อนยังไม่ประกาศ (3)
  • "Delete" ลบข้อมูลประกาศ (4)
 • เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วจะมาที่หน้าแสดงรายการที่ประกาศ
 • ตัวอย่างหน้ารายการประกาศ ในรายการประกาศขาย (1)
 • สถานะรายการประกาศ
  • "ออนไลน์" ประกาศขาย/เช่า
  • "ร่างประกาศ" ร่างรายการประกาศ
  • "หมดอายุ" รายการประกาศหมดอายุ
  • "ออฟไลน์" ปิดการขาย

ผู้หาซื้อ/เช่า

 • ค้นหาจากทำเล ชื่อโครงการ สถานีรถไฟฟ้า หรือ รถใต้ดิน (1)
  (สามารถระบุประเภทโครงการที่ต้องการค้นหาได้จาก "ประเภทโครงการ" ด้านบน)
 • กด "ค้นหา" (2)
 • ผลการค้นหา
 • ในหน้ารายละเอียดโครงการ เลื่อนลงมาตรงข้อมูลรายการประกาศ เลือกปุ่ม "จอง" (1)
 • รายละเอียดข้อมูลการจอง (1)
 • กรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินค่าจองให้ครบถ้วน (2)
 • กดปุ่ม "ยืนยันการจอง"
 • ฟังก์ชั่นสำหรับนักพัฒนา
  • โครงข่ายขนส่งมวลชน (1)
  • Heatmap (2)
  • ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3)
  • Feasy (4)
 • โครงข่ายขนส่งมวลชน
 • Heatmap
 • ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • Feasy