ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Baan Kotobuki
อ.เมืองฉะเชิงเทรา วังตะเคียน ฉะเชิงเทรา 24000